საქართველოს მოქალაქეობა უძრავი ქონების შეძენისას

საქართველო, როგორც მუდმივი საცხოვრებლის, განათლების, თვითგანვითარების, ბიზნესის კეთების ქვეყანა სულ უფრო მეტ ადამიანს იზიდავს პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებიდან და მის ფარგლებს გარეთ. სტაბილურად განვითარებადი სახელმწიფო, რომელიც ხელს უწყობს ევროპულ ღირებულებებს და მიზნად ისახავს ევროკავშირში გაწევრიანებას, საშუალებას აძლევს თავის მოქალაქეებს თავი საკმაოდ მშვიდად იგრძნონ გლობალური პოლიტიკური და ფინანსური არასტაბილურობის ფონზე. ამიტომ, საქართველოს მოქალაქეობა ბევრის ოცნებაა. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საქართველო ერთ-ერთი ლიდერია ინვესტიციებისთვის მიმზიდველი საგადასახადო სისტემის მქონე ქვეყნებს შორის. აქ გადასახადები დაბალია, შეღავათები გათვალისწინებულია კომპანიებისთვის, რომლებიც საქმიანობენ IT სექტორში, გადაზიდვის სფეროში. ფირმებისთვის, რომელთა წლიური ბრუნვა 30000 დოლარამდეა, საშემოსავლო გადასახადი მხოლოდ 1%-ია. ანუ არა მარტო კომფორტულად და უსაფრთხოდ იცხოვრო საქართველოში, არამედ აწარმოო ბიზნესი. 

ხელმისაწვდომი საცხოვრებელი, რბილი საზღვაო კლიმატი, კეთილგანწყობილი მაცხოვრებლები არის დამატებითი ბონუსები, რომლებიც ელოდება ყველას, ვინც აირჩევს საქართველოს მთავარი ნაბიჯით. 

როგორიც არ უნდა მოტივი საქართველოს მოქალაქეობის მისაღებად გარკვეული პირობების დაცვაა საჭირო. მთავარია ბინადრობის ნებართვის ფლობა, საქართველოში 5-10 წლიანი მუდმივი ბინადრობა, ქვეყნის კონსტიტუციისა და ისტორიის ცოდნა, ასევე ქართული ენის ცოდნა. ამიტომ, თქვენ უნდა დაიწყოთ გადაადგილება ბინადრობის ნებართვით. შემდეგ კი თანდათანობით შეგიძლიათ ისწავლოთ ენა და საკანონმდებლო ბაზა. 

გთავაზობთ გაიგოთ როგორ აიღოთ საქართველოში ბინადრობის ნებართვა უცხოელებიმოკლე დროში არიან.  

რა იძლევა საქართველოში ბინადრობის ნებართვას?

საქართველოში ბინადრობის ნებართვა არის ლეგალური სტატუსი, რომელიც საშუალებას აძლევს უცხოელს არა მხოლოდ იცხოვროს ქვეყანაში ყოველგვარი დროის შეზღუდვის გარეშე, არამედ დაამყაროს სხვადასხვა სამართლებრივი ურთიერთობა კომერციულ და სამთავრობო უწყებებთან, ფიზიკურ პირებთან იმავე პირობებით, როგორც მოქალაქეები. რა აძლევს არარეზიდენტებს საქართველოში ბინადრობის ნებართვას, ჩვენ გეტყვით:

 • თბილისში ან ბათუმში შეგიძლიათ იცხოვროთ აბსოლუტურად ლეგალური საფუძვლებით და შეზღუდვების გარეშე ბინადრობის ნებართვის მთელი პერიოდის განმავლობაში – არ მოგიწევთ გასვლა წლის ბოლოს. უვიზო პერიოდი; 
 • თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა ისარგებლოთ საბანკო, სამთავრობო, საგანმანათლებლო, სამედიცინო და სხვა მომსახურებით მოქალაქეებთან თანაბარ პირობებში;
 • ბინადრობის ნებართვის სტატუსი ამარტივებს საგადასახადო ურთიერთობებს, ეს მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც ხსნის ბიზნესს საქართველოში;
 • თქვენ იღებთ უფლებას ბინადრობის 10 წლის შემდეგ ბინადრობის ნებართვის პირობებით (5 წელი საქართველოს მოქალაქეზე დაქორწინებული პირებისთვის) მიმართოთ საქართველოს მოქალაქეობას. 

ანუ ნებისმიერი უცხოელი, რომელმაც მიიღო ბინადრობის ნებართვის სტატუსი, სარგებლობს მოქალაქის ყველა უფლებითა და თავისუფლებით, ასევე ეკისრება მასთან თანაბარი სამართლებრივი და სოციალური პასუხისმგებლობა. ერთადერთი განსხვავება ბინადრობის მოწმობის მქონე უცხოელისა და მოქალაქის უფლებებს შორის არის პოლიტიკურ არჩევნებსა და რეფერენდუმში მონაწილეობის შეუძლებლობა. რეალურად, საქართველოში ბინადრობის მოწმობა არის ერთგვარი შუალედური ეტაპი მოქალაქეობის მიღებამდე, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გაეცნოთ ქვეყანას, მის მოსახლეობას, ტრადიციებს, ისტორიასა და კულტურას. და როდესაც გავარკვიეთ რა იძლევა საქართველოში ბინადრობის ნებართვას, მოდით ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ უნდა მიმართოთ მას. 

საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მიღების პოპულარული გზები 

არარეზიდენტებს, რომლებსაც სურთ გადაადგილება მზიან მიწაზე, ეძლევათ საქართველოში დროებითი (მოკლევადიანი) ან მუდმივი (მუდმივი) ბინადრობის ნებართვა. მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა მოქმედებს ერთი წლის განმავლობაში და უქმდება ან გაგრძელდება არარეზიდენტის მოთხოვნით. დროებითი ნებართვით 5 წლიანი ცხოვრების შემდეგ, უცხოელს შეუძლია მიმართოს მუდმივ სტატუსს. მუდმივი ბინადრობის ნებართვის ყოველწლიური განახლება საჭირო არ არის. განუსაზღვრელია. 

ბინადრობის ნებართვის მოტივები და საფუძველი შეიძლება განსხვავებული იყოს. მათ შორის ყველაზე პოპულარულია განათლება, სამუშაო, ოჯახთან კავშირი. ბინადრობის ნებართვის აღება შეუძლიათ არარეზიდენტებსაც, რომლებსაც ადრე ჰქონდათ საქართველოს მოქალაქეობა, მაგრამ გარემოებების გამო დაკარგეს.დასახლების პოპულარული გზა საქართველოში უძრავი ქონების შეძენაა. არარეზიდენტებისთვის მიწოდებული ეს შესაძლებლობა იზიდავს პოსტსაბჭოთა სივრცის, ევროკავშირის, ახლო აღმოსავლეთის და შეერთებული შტატების მაცხოვრებლების დიდ რაოდენობას. 

მნიშვნელოვანია: ბევრი უცხოელი მიმართავს საქართველოში ბინადრობის ნებართვას უძრავი ქონების შეძენის საფუძველზე. ბინადრობის ნებართვა ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ ბინადრობის უფლება. ეს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არის უფლებებისა და თავისუფლებების დიდი ჩამონათვალი, რომელსაც განმცხადებელი იღებს სტატუსთან ერთად. 

საქართველოში ბინადრობის ნებართვა ბინების ყიდვისას

ასე რომ, საქართველოში ბინადრობის ნებართვა უძრავი ქონების ყიდვისას არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გზა ქვეყანაში ლეგალურად ერთი წლის განმავლობაში ცხოვრებისათვის. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ უძრავ ქონებაში ინვესტიციის ზომა უნდა აღემატებოდეს 100000 დოლარს. ბინის ან სხვა უძრავი ქონების შენახვისას, შეგიძლიათ გააგრძელოთ დროებითი ბინადრობის ნებართვის სტატუსი მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მისაღებად დოკუმენტების წარდგენამდე.  

ბათუმში ფართო ბინების ყიდვასასარგებლოა პირადი ცხოვრებისთვის. უძრავი ქონების შეძენაში დაგეხმარებათ კომპანია ManCo, რომელიც 10 წელია უძრავი ქონების სექტორში მუშაობს. ჩვენ ვეხმარებით კლიენტებს გახდნენ სახლის მესაკუთრეები საქართველოში და შემდეგ გამოიმუშაონ ფული მათი გაქირავებით. შეძენისთანავე შეგიძლიათ მიმართოთ ბინადრობის ნებართვის სტატუსს. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ცხოვრების ღირებულება ევროპის ქვეყნებთან შედარებით დაბალია. ამიტომ, საკუთარი სახლის გადაადგილება და შეძენა შესანიშნავი ვარიანტია თქვენი ცხოვრების უკეთესობისკენ შესაცვლელად (ფინანსური თვალსაზრისით). მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ არარეზიდენტი არ აპირებს საქართველოში მუდმივად ცხოვრებას, დამატებითი სამართლებრივი გარანტიების გამო ბინადრობის სტატუსის მოპოვება არ დააზარალებს. საცხოვრებლის გაქირავება კი ყოველთვის შეიძლება, რადგან საქართველოს დიდ ქალაქებში არის ბევრი უცხოური წარმომადგენლობითი ოფისი, საერთაშორისო კომპანიების შტაბ-ბინები და აქ მუდმივად მაღალია მოთხოვნა მდიდრულ აპარტამენტებზე. 

შესყიდვის ფასს რომ დავუბრუნდეთ, აღსანიშნავია, რომ მხედველობაში მიიღება მზა ობიექტის მთლიანი ღირებულება. ეს შეიძლება იყოს არა მხოლოდ ხარისხიანი შეკეთება, არამედ პარკინგის ადგილი და სხვა ბონუსები, რომლებსაც მყიდველი მიიღებს ქონებასთან ერთად. მაგალითად, ბათუმში ORBI CITY-ში ბინების შეძენა შესაძლებელია არა მხოლოდ მაღალი ხარისხის რემონტით, არამედ ავეჯით. საცხოვრებლად სრულად მზა ბინები ასევე აღჭურვილია საყოფაცხოვრებო ტექნიკით. 

ქონებას აფასებს ლიცენზირებული პროფესიონალი. სამომავლოდ, ერთი-ორი წლის შემდეგ, არ არის საჭირო ქონების ყოველ ჯერზე გადაფასება. ყველა მონაცემი ინახება ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში და მიეწოდება ავტომატურად კომპეტენტური ორგანოების მოთხოვნით. 

მნიშვნელოვანია: მითითებულ ოდენობაზე უძრავი ქონების შეძენისას ბინადრობის ნებართვის სტატუსი ენიჭება არა მხოლოდ მფლობელს, არამედ ოჯახს – ცოლ-ქმარს, არასრულწლოვან (18 წლამდე) შვილებს.

თუ ყიდულობთ ობიექტს, რომლის ღირებულება აღემატება დოლარს, შეგიძლიათ მიმართოთ ბინადრობის ნებართვას ინვესტიციისთვის – მუდმივი ბინადრობის ნებართვა გაიცემა არა ერთი წლის განმავლობაში, არამედ 5 წლის განმავლობაში. ანუ, თქვენ არ გჭირდებათ სტატუსის ყოველწლიურად განახლება. 

რა უპირატესობა აქვს (გარდა ბინადრობის ნებართვისა) საქართველოში უძრავი ქონების ყიდვისას საქართველოში 

ბინადრობის ნებართვა უძრავი ქონების შეძენისას ერთადერთი უპირატესობა არ არის. არის სხვა უპირატესობებიც, რომელთა იგნორირება არ შეიძლება: 

 • უძრავი ქონება გაცილებით იაფია, ვიდრე ევროპაში. ამრიგად, 2022 წლის დასაწყისში თბილისში ახალაშენებულ კორპუსებში კვადრატულ მეტრზე საშუალო ფასი 650-1500 დოლარი იყო, ფართობის მიხედვით. ბათუმში ახალ კორპუსში „კვადრატში“ 1000-1500 დოლარს ითხოვდნენ, მეორად ბაზარზე ბინის ყიდვისას კი 700 დოლარს. მაგალითად, ORBI CITY-ში ბინის კვადრატული მეტრის ფასი 1400 დოლარია.  
 • უძრავი ქონების ღირებულებაზე უარყოფითად არ მოქმედებს გლობალური სოციალურ-პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები.ყიდვის მსურველთა რიცხვი ბინების , პროექტის იზრდება. ასე რომ, საცხოვრებელში ინვესტიცია ყოველთვის მომგებიანია. მაშინაც კი, თუ საქართველოში თქვენი ისტორია არ გამოდგება, შეგიძლიათ ქონება კარგ ზღვრად გაყიდოთ.შეიძინოთ, გაყიდოთ, იქირაოთუძრავი ქონება მმართველი კომპანიის ManCo-ს მეშვეობით.
 • მარტივად გასცემს უძრავი ქონების ყიდვისას. ხოლო არარეზიდენტებისთვის სახლის ყიდვის პროცედურა მაქსიმალურად გამარტივებულია – საკუთრების უფლება ერთ დღეში დარეგისტრირდება. სხვათა შორის, ეს სახელმწიფო ხურავს ქვეყნების ხუთეულს უძრავი ქონების რეგისტრაციის უმარტივესი პროცესებით (Doing Business 2020).
 • საქართველოს ერთ-ერთ ქალაქში ქონების ყიდვას დიდი დრო არ სჭირდება და არ საჭიროებს დიდი გადასახადის გადახდას, როგორც, მაგალითად, ევროპაში. გარიგება რეგისტრირებულია იუსტიციის სახლის მეშვეობით. რეგისტრაციის საფასურია $80. მომსახურება ხორციელდება “ერთი ფანჯრის” პრინციპით. საბუთები მხარეებზე გაიცემა ქართულ, რუსულ ან ინგლისურ ენებზე სურვილისამებრ. შესყიდვის გადასახადი არის 0%, ხოლო, მაგალითად, ბულგარეთში ეს არის ქონების ღირებულების 2,5%. 
 • ინვესტორის შემდგომი ფისკალური ვალდებულებები შემდეგია – უძრავი ქონების გაქირავებიდან მიღებული წლიური შემოსავლის 5%, ბინების შეფასებული ღირებულების 1% – ქონების წლიური გადასახადი. მაგრამ აქაც ყველაფერი ისეა გააზრებული, რომ ინვესტორმა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად იგრძნოს. მას შეუძლია შეამციროს გადასახადები, თუ წლის განმავლობაში საცხოვრებელს ჩაუტარდა ძირითადი რემონტი, რაც დასტურდება (შეფასება, შემოწმება). 
 • საქართველოში უძრავი ქონების ყიდვის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პლიუსი არის საცხოვრებლის მოვლის დაბალი ღირებულება. აქ კომუნალური მომსახურება ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე იაფია. 85 კვადრატული მეტრი ფართობის ბინები თვეში 45-70 დოლარი ეღირება, საცხოვრებელი ქალაქის მიხედვით. კომუნალური გადასახადები ORBI CITY-ში ბინების მფლობელებს დაახლოებით $20 უჯდებათ. კვადრატულ მეტრზე კიდევ 2 დოლარი დაჯდება უსაფრთხოების სამსახურების, ვიდეოთვალთვალის, ტერიტორიების დასუფთავებისთვის.
 • Მაღალი სარგებელი. უძრავი ქონების ობიექტებზე წლიური მოგება 5%-ზე მეტია. მაგალითად, ORBI CITY აპარტამენტებისთვის ბათუმში, რომელიც მდებარეობს პირველ ხაზზე, ეს მაჩვენებელი 8,9%-ია. განსაკუთრებით მომგებიანია ბინების ყიდვა მშენებლობის დაწყების ეტაპზე, ვინაიდან კვადრატულ მეტრზე ფასი ამ შემთხვევაში 20-30%-ით მცირდება. 
 • ბინის შეძენა საქართველოს ერთ-ერთ ქალაქში შეგიძლიათ დისტანციურად – სანდო წარმომადგენლის მეშვეობით, ანუ ქვეყანაში არარეზიდენტის პირადი ყოფნა არ არის საჭირო. თქვენ შეგიძლიათ ანდოთ ManCo-ს თქვენი ბიზნესის მართვა. 
 • ბათუმში შეგიძლიათ შეიძინოთ ბინები პირად საცხოვრებლად ან გასაქირავებლად. ORBI CITY აპარტამენტების ბათუმში გაქირავების სარგებელი წელიწადში 13.5%-ია. 

მნიშვნელოვანია: შესყიდვის გადახდა შეგიძლიათ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ასევე საბანკო გადარიცხვით. კომპეტენტური ორგანოები არ ითხოვენ თანხის წყაროს დადასტურებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ ფულის წარმოშობის მტკიცებულება (და ეს ხდება). 

საქართველოში ბინადრობის ნებართვის რეგისტრაცია უძრავი ქონების შეძენის შემდეგ

განვიხილოთ როგორ მივიღოთ ბინადრობის ნებართვა საქართველოში:

 • ბინის ყიდვა. ბინების შესყიდვის, იუსტიციის სახლში ყიდვა-გაყიდვის ტრანზაქციის რეგისტრაციის შესახებ დოკუმენტები და საცხოვრებლის ღირებულების დამადასტურებელი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება. თუ ბინები მშენებლობის ეტაპზეა შეძენილი, ანუ ფაქტიურად ჯერ არ არის საცხოვრებელი, მაგრამ თანხები უკვე დახარჯულია, საჭიროა უძრავი ქონების უფლების რეგისტრაცია. მყიდველი ხელს აწერს დეველოპერთან წინასწარ შესყიდვის განზრახვებს. დოკუმენტი რეგისტრირებულია იუსტიციის სახლში. იგი მიუთითებს საცხოვრებლის ექსპლუატაციაში გაშვების პერიოდს, ობიექტის მახასიათებლებსა და პარამეტრებს. წინასწარი ხელშეკრულება მოიცავს მხარეთა უფლებებსა და მოვალეობებს, კერძოდ, ნასყიდობა-გაყიდვის ტრანზაქციის შესრულების ვალდებულებას ობიექტის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ. 
 • უძრავი ქონების საკუთრების საფუძველზე ბინადრობის ნებართვის მისაღებად არარეზიდენტმა უნდა წარადგინოს პასპორტი, ბინის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტები და სახელმწიფო ბაჟის გადახდის ქვითარი. 
 • საცხოვრებლის შეძენის საფუძველზე ბინადრობის ნებართვის მიღების ვადები 4-5 სამუშაო დღეა. შეგიძლიათ მიმართოთ დაჩქარებულ პროცედურას, მაგრამ 50 ლარის ნაცვლად ამ შემთხვევაში 200 ლარის გადახდა გჭირდებათ. მაგრამ თუ დრო უფრო ძვირია, მაშინ ღირს. 
 • რეგისტრაცია საცხოვრებელ ადგილზე (პროპისკა). ბინადრობის ნებართვის მიღების შემდეგ უცხოელი პირადობის მოწმობის მისაღებად ბინაში უნდა დარეგისტრირდეს. თქვენ გაქვთ 30 დღე ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. პროცედურა საკმაოდ მარტივია – რეგისტრაციაზე განაცხადი იგზავნება იუსტიციის სახლში. 

არ დაგავიწყდეთ, თუ საქართველოში უძრავი ქონების საკუთრების საფუძველზე ბინადრობის ნებართვის სტატუსის გაგრძელების აუცილებლობაა, განაცხადი იგზავნება მიმდინარე პერიოდის დასრულებამდე 45 დღით ადრე. 

როგორ ვიყიდოთ უძრავი ქონება და მიმართოთ საქართველოში ბინადრობის ნებართვას: ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციები

 • გადადით ბათუმის უმსხვილესი დეველოპერების ვებსაიტზე ORBI CITY. აირჩიე საუკეთესო ვარიანტი შესაძენად ხელმისაწვდომი ბინებისთვის – მზა ბინა ან მშენებარე ბინა (ამ შემთხვევაში ყიდვა ნაკლები დაჯდება).ვიდეოისარგებლეთტურით, რათა საკუთარი თვალით ნახოთ ვირტუალური ტურის ფარგლებში გასაყიდად შემოთავაზებული უძრავი ქონება. ვიდეო ტური- საშუალებას გაძლევთ გაეცნოთ არქიტექტურის დეტალებს, ზედაპირის მოპირკეთების ხარისხს. 
 • კონსულტაცია ManCo დაკავშირებით . გარიგებასთანსაჭიროების შემთხვევაში, შეუკვეთეთ იურიდიული დახმარება, რათა დარწმუნდეთ, რომ თქვენს მიერ არჩეული ბინა შესაფერისია ბინადრობის ნებართვის სტატუსის მისაღებად. 
 • დადეთ გაყიდვის ხელშეკრულება პირადად ან დისტანციურად სანდო პირის მეშვეობით.  
 • გადაიხადეთ ქონება მთლიანად ან ნაწილობრივ, ისარგებლეთ სესხით ან განვადებით – განიხილეთ ყველა შესაძლებლობა მენეჯერთან ManCo-ს. მსხვილ დეველოპერს ჰყავს რამდენიმე პარტნიორი ბანკი, რომლებიც მზად არიან დაკრედიტონ ბინების შესაძენად ORBI CITY საცხოვრებელ კომპლექსებში. საკრედიტო პროგრამები ხელმისაწვდომია არა მხოლოდ მოქალაქეებისთვის, არამედ არარეზიდენტებისთვისაც. მხოლოდ თქვენი პასპორტი გჭირდებათ. სესხის დამტკიცებას ერთი დღე დასჭირდება. 
 • დაარეგისტრირეთ ქონება, როგორც ახალი მფლობელი იუსტიციის სახლში. ეს შეიძლება გაკეთდეს თქვენთვის თქვენი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ საქართველოში. 
 • ბინადრობის ნებართვის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს. დაელოდეთ დადებით შედეგს. 
 • ისიამოვნეთ არა მხოლოდ ახალი საცხოვრებლით, არამედ ახალი შესაძლებლობებით, რომლებსაც საქართველოში ბინადრობის ნებართვის სტატუსი ხსნის. და ეს არის ეკონომიკური თავისუფლების მაღალი დონე, ევროპაში ბიზნესის კეთების საუკეთესო პირობები, ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილგანწყობა, ლიბერალური მიგრაციის კანონმდებლობა. 

ელიტური აპარტამენტები ORBI CITY კომპლექსში ბათუმში არის თქვენი მომგებიანი ინვესტიცია, ასევე თქვენი შანსი საქართველოში ლეგალურად ცხოვრებისთვის. კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული უძრავი ქონება მომგებიანი ინვესტიციაა. და იმის გათვალისწინებით, რომ ORBI CITY, გარდა უშუალოდ კვადრატული მეტრისა, გთავაზობთ დაცულ ტერიტორიას და უკიდურესად განვითარებულ შიდა ინფრასტრუქტურას, მაშინ უდავოა, რომ საჭიროების შემთხვევაში ბინას გაცილებით ძვირად შეიძენენ, ვიდრე ის დეველოპერისგან იყო შეძენილი.

242

Вам может быть интересно